Vanligare än man kan tro med hörselskador

pexels-photo-88636

Om du ofta tycker att det är svårt att uppfatta vad folk säger när du är i ett samtal med flera personer, måste anstränga dig för att höra vad folk säger och ofta känner dig ansträngd i axlar och nacke kan det vara så att du lider av en hörselnedsättning. Det är vanligare än man kan tro och ungefär var tredje svensk säger sig ha problem med sin hörsel.

Många svenskar lider av nedsatt hörsel men söker inte hjälp för det. Med hörapparater och andra hjälpmedel för hörselskada skulle fler personers problem kunna avhjälpas.

Var tredje svensk kan ha nedsatt hörsel

I en artikel från Svenska Dagbladet kan man läsa om Linnea, som arbetar som audionom och själv lever med en hörselskada. Hon menar på att många inte vill erkänna att de har nedsatt hörsel, vilket leder till att allt mindre får diagnostiserad hörselskada. Och att behöva anstränga sin hörsel hela tiden kan leda ti lansträningar i axlar och nacke. Hon vill att tabun kring att ha en hörselskada ska försvinna så att fler vågar undersöka sig och faktiskt få den hjälp som de behöver. I en undersökning från Novus har det visat sig att nästan var tredje deltagande upplever att de har problem med hörseln, utan att göra något åt det. Idag lever ungefär 1 av 10 svenskar med dokumenterad hörselskada, och med undersökningen från Novus i åtanke kan man ju tänka sig att det finns ett stort mörkertal.

Inte bara äldre som har problem med hörseln

Många tror att dålig hörsel är något som kommer med åldern, men det är inte en heltäckande förklaring till hörselnedsättning. Det är nämligen så att många unga i landet riskerar att få hörselskador på grund av lyssnande på hög musik i hörlurar, skriver Metro i en artikel. Genom att sänka volymen i sina lurar och inte lyssna flera timmar per dag kan du undvika att få hörselskador. Enligt WHO är de som löper högst risk att få permanenta skador på sin hörsel de som lyssnar mer än en timme per dag på hög volym. Dessutom är det så att dålig hörsel inte bara är jobbigt, det kan också påverka ditt minne negativt, läs mer här.