Undvik blodproppar

Att blodet levrar sig är för det mesta bra, om denna funktion i kroppen inte fungerar som den ska kan det vara ett tecken på hemofili eller blödarsjuka, som är en obehaglig sjukdom. Men när blodet levrar sig kan det också ställa till problem, framför allt om det sker inne i kroppen.

Om väggen till ett blodkärl är trasig kan blodet börja levra sig inne i blodkärlet. Då bildas en propp som kan täppa igen hela kärlet, och om styrtillförseln stryps helt inträder ett tillstånd som kallas ischemi. Ischemi i hjärtat kallas även hjärtinfarkt, och ischemi i hjärnan är ett annat ord för stroke. Proppar som bildas i andra delar av kroppen kan föras med blodflödet till hjärtat eller hjärnan, och där täppa till ett kärl. Ett sätt att skydda sig mot proppar är därför att se till att några inte bildas i benen, där de är vanligast.

Riskfaktorer för att proppar ska bildas är framför allt stillasittande. Den som har ett stillasittande arbete eller reser mycket rekommenderas därför att använda stödstrumpor. Kvalitétsstödstrumpor som ger ett tryck över vristen är därför bra att använda.

Är blodpropp ärftligt?

Vissa av de faktorer som ökar risken för blodpropp är ärftliga. Den som har en anhörig, t.ex. en förälder, som har drabbats av blodproppar kan själv löpa en ökad risk att drabbas. Det gäller framför allt om den anhöriga har drabbats av proppar i unga år. Det går att göra tester för att se om det finns en förhöjd medfödd risk, men den som ska göra testerna är den äldre, som redan har drabbats. Läs mer om ärftliga faktorers betydelse på den här sidan.