Rätt bemanning inom vården

Allt fler vårdgivare har upptäckt fördelarna med att hyra in bemanning för att täcka både tillfälliga toppar och mer långvariga behov. För både arbetsgivare och anställda kan det finnas fördelar med att ta in och jobba som inhyrd.

Det har under senare år blivit allt vanligare att personal inom vården är uthyrda av bemanningsföretag istället för att vara fast anställda. Det finns många anledningar till varför företag, landsting och kommuner väljer att hyra in personal istället för att anställa. Om du vill veta mer om fördelarna med flexibla bemanningslösningar läs mer här för uppdaterad information till både arbetsgivare och anställda. Framför allt lyfts det att hyrläkare och sköterskor har en större flexibilitet och möjlighet att dimensionera bemanningen efter behovet.

Täcker upp under hektiska perioder

Inhyrd bemanning, exempelvis stafettläkare, spelar en viktig roll för att säkerställa en kvalitativ vård även under hektiska perioder. Speciellt somrarna brukar vara intensiva för för landets vårdgivare:

– Det är hårdare tryck den här sommaren än någonsin tidigare. Vi gör allt som står i vår makt och sätter in alla resurser. Vi har gott om personal, men vi har inte nog för att klara av den efterfrågan som finns just nu, säger Anna Rosenberg, vd på bemanningsföretaget Te Crea till SVT.

Fördelar med att vara anställd av bemanningsbolag

För läkare eller sjuksköterskor som är intresserade av både högre lön och flexiblare arbetstider är bemanningsuppdrag en möjlighet. Bristen på vårdpersonal har gjort att möjligheterna att få mycket bra villkor i form av högra lön och mer semester för sjuksköterskor och läkare som väljer att jobba som uthyrda.