När hjärtat stannar

Hjärtstopp innebär att både andningen och blodcirkulationen upphör. Det är ett mycket allvarligt medicinskt tillstånd som dagligen drabbar drygt 20 personer i Sverige. När någon drabbas av hjärtstopp är det mycket viktigt att omgående ringa 112, och påbörja hjärt- och lungräddning. Det är en akut livsuppehållande åtgärd, och innebär att man växelvis utför kompressioner av den drabbades bröstkorg och växelvis inblåsningar i personens mun eller näsa. Denna behandling ska utföras oavbrutet tills ambulanspersonal anländer till platsen och tar över behandlingen, även om personen inte uppvisar tecken på vare sig andning eller puls. Hjärt- och lungräddning är dock ofta otillräcklig för att återställa hjärtslagen, men utförd på rätt sätt kan den åstadkomma tillräcklig blodcirkulation för att skydda hjärnan.

Fördelarna med en hjärtstartare

En hjärtstartare, eller defibrillator, ger elstötar för att få igång hjärtat och öka chansen för överlevnad utanför en sjukhusmiljö. Det är en apparat som känner av en människas hjärtverksamhet, och kan framkalla en strömstöt som återställer hjärtats rytm och få det att slå igen. Det finns idag ett stort utbud av hjärtstartare som är möjliga att använda även för den som inte har några egentliga förkunskaper, och som går att placera i offentliga miljöer. På så vis finns de alltid tillgängliga. Dessa hjärtstartare instruerar och hjälper användaren genom de olika momenten, och är i princip omöjliga att använda på fel sätt. Om man försöker använda hjärtstartaren på en person med normal hjärtrytm kommer apparaten att protestera. Allt fler företag ser idag till att skaffa hjärtstartare till arbetsplatsen.

– Alla kan drabbas av en hjärtattack när som helst och det finns få hjärtstartare ute i samhället och på företagen så då tänkte vi att om vi kan bidra på något sätt så vill vi göra det.

Detta säger Mats Gråberg som jobbar på företaget Servicestyrkan. Följ hans initiativ och köp hjärtstartare idag.