Hälsokontroller kan förebygga fysisk ohälsa

Den främsta fördelen med att göra en hälsokontroll är att dess resultat kan användas för att förebygga fysiska och psykiska besvär. En hälsokontroll visar på hur kroppen mår och om det finns behov av vård, ändrad kost eller motionsmönster i syfte att minska risken för sjukdomar och hälsorelaterade besvär.

Efterfrågan på hälsokontroller har ökat de senaste åren. Numera går det snabbt att göra en hälsokontroll. Du gör ett blodprov på morgonen och får sedan resultatet av hälsokontrollen i din digitala journal på eftermiddagen. Det finns goda möjligheter att göra en analys av din hälsa till ett lågt pris, vilket beror på att priserna har pressats till följd av att allt fler aktörer har börjat erbjuda hälsokontroller till privatpersoner. Om du är intresserad av att få veta mer om ditt fysiska och psykiska mående har du därför möjlighet att genomföra en hälsokontroll till ett rimligt pris.

Fördelarna med att beställa en hälsokontroll

Den främsta fördelen med hälsokontroller är att de ger en heltäckande bild av hur din kropp mår och vad du behöver göra för att förbättrad dina blodvärden. En hälsokontroll visar vanligtvis dessa uppgifter om ditt hälsotillstånd avseende:

  • Hjärta och kärl.
  • Leverfunktion och njurfunktion.
  • Vitamin- och mineralnivåer.
  • Sköldkörtel.
  • Förekomst av eventuella inflammationer.

Hälsokontrollen visar på hur ditt hjärta och ditt kärlsystem fungerar och om det finns risk för utveckling av någon typ av hjärtsjukdom. En hälsokontroll visar också dina levervärden och kan påvisa om du har en skadlig alkoholkonsumtion eller läkemedelskonsumtion som innebär en ökad risk för utveckling av fettlever eller skrumplever. Det är också vanligt att privatpersoner har brister vad gäller viktiga vitaminer och mineraler, det påvisas i så fall genom en hälsokontroll. Även problem med sköldkörtelns produktion visas i en hälsokontroll. Problem med sköldkörteln kan ge upphov till både fysiska och psykiska besvär. En annan sak som visas i en hälsokontroll är om du har någon inflammation, vilket visas genom ett så kallat CRP-prov.

Så kan du använda resultatet från hälsokontrollen

Det viktiga med en hälsokontroll är inte själva resultatet, utan vad du gör med resultatet. En läkare lämnar oftast en utförlig kommentar om hur du ska tolka resultatet och ger tips och råd om hur du kan anpassa din livsstil för att undvika hälsoproblem. Om resultatet skulle visa på att du sannolikt har en sjukdom så ringer läkaren ofta upp och hänvisar dig till en vårdgivare.