Första babyn från livmodertransplantation

När önskan är stor och man inte på egen hand kan få ett barn så är adoption en lösning som vissa väljer. Men för ett svenskt par var lösningen en livmoderhalstransplantation.


Vissa känner starkt för att få barn och får det till att bli ens högsta önskan i livet, medan för andra kan det ta ett tag innan beslutet landas och man bestämmer sig för att ta in en ny person i sitt liv – och även på jorden. Men det är inte det enklaste att skaffa ett barn, och det finns många anledningar till att en adoption är en lösning. Man kan läsa om par som får ett barn genom en surrogatmor, men man har aldrig tidigare kunnat läsa om ett par som fått ett barn genom en livmoderhalstransplantation. Malin föddes utan livmoder och när chansen dök upp med en livmodertransplantation tändes ett hopp om att det gick att transplantera in en ny livmoder för att sedan bli förälder och föda barnet själv. Och det lyckades. Men det kommer stanna vid ett barn då Malin fick havandeskapsförgiftning och sedan opererade bort livmodern.

Det vi längtat och strävat efter hade blivit verklighet. Varför gapa efter mer? (läs mer)

Tre barn tummen upp

Att adoptera

Men när det kommer till att bli en familj så är adoption den normalaste vägen att vandra för ensamstående eller par som inte kan få barn på egen hand. För par som lever i en samkönad relation eller för par eller ensamstående som känner att en adoption är det rätta väntar då en lång process, men som alla gånger är värd mödan. På Medicinska Intyg finns information som man kan behöva innan man påbörjar en adoption, för det är en otroligt stor process. Man kan även få mer information på myndigheten MIA för att där veta vad nästa steg kan bli.