Vård

Rätt bemanning inom vården

Allt fler vårdgivare har upptäckt fördelarna med att hyra in bemanning för att täcka både tillfälliga toppar och mer långvariga behov. För både arbetsgivare och anställda kan det finnas fördelar med att ta in och jobba som inhyrd. Det har under senare år blivit allt vanligare att personal inom vården är uthyrda […]

Mer

Bemanning av läkare livsviktig

Personalbristen i vården är den allra största bromsklossen för att få vård i Sverige idag. Allt fler slår larm och orosanmälningarna ökar angående bristen på bemanning. Bland landets landsting arbetar man på olika sätt för att lösa problematiken. Att hyra in läkare blir allt vanligare och många upplever att stressen […]

Mer

Långa köer till IVF för ensamstående

Sedan 1 april 2016 har ensamstående kvinnor rätt till assisterad befruktning i Sverige. Kötiderna är långa, och än så länge har ingen fått hjälp. Dålig tillgång på spermier och växande köer, pekas ut som orsakerna till detta. I en tidigare text har vi skrivit om livmoderstransplantation och tänkte nu undersöka […]

Mer

Värva en blodgivare!

Är du blodgivare redan? Mycket bra, tycker vi. Blodgivare är som bekant väldigt viktiga för att vi ska kunna ha en fungerande sjukvård i Sverige, och för det behövs det människor som är villiga att vara osjälviska nog för att ge blod. Men faktum är att det just nu inte […]

Mer

Hur en blodgivning går till

Det går aldrig att säga för många gånger hur viktigt det är att ge blod. I ett tidigare inlägg så pratade vi om att det är viktigt att fler vågar ge blod, och en av de saker man kan göra för att fler ska våga är att ge bra information […]

Mer

Bidra till Sveriges blodbank och rädda liv

Alla som kan och vill bör någon gång i livet lämna blod. Det finns nästan för många anledningar för att man ska göra det än att inte göra det. Genom att skänka blod ser man till att andra människor som någon gång behöver nytt blod vid eget förlorat blod, exempelvis […]

Mer