Brist på vårdpersonal

Om du har besökt en akutmottagning har du antagligen behövt vänta en stund på att det ska bli din tur. Ibland är väntetiden kort, och ibland är den längre. Många gånger kan de vara längre väntetid vid högtider samt under kvällar och helger. Men vad beror det egentligen på och hur kan väntetiderna kortas ner?

På grund av den brist på vårdpersonal som finns i Sverige är det inte helt lätt att få vård snabbt, varken akut eller på en vårdcentral. Det kan vara väntetider och som patient blir du ofta lidande.

Läkarbristen irriterar

Något som ofta irriterar är att vara sjuk, må dåligt och sedan behöva vänta i flera timmar på att få hjälp. Så kan fallet vara på en akutmottagning. Där samlas sjuka och skadade och får vänta på läkare. Du har säkert varit med om det någon gång i livet. Men vad skapar väntetiden? Många gånger är det faktiskt bristen på läkare och sjuksköterskor som gör att patienterna får vänta länge.

Åtgärder

Det går faktiskt att åtgärda brist på personal. Genom att hyra in vårdpersonal kan sjukhusen minska ner väntetiden både på akutmottagningar och inom den vanliga vården. Det gör att patienter inte behöver vänta så länge. Men vilka är de åtgärder som kan tas till? Här är några exempel:

  • Hyra in personal
  • Prioritera fall bättre
  • Låta undersköterskor få fler arbetsuppgifter

 

Väntetiden kan bli livshotande

När en patient söker vård har denne ofta någon form av problem med hälsan. Långa väntetider kan göra problemen värre och om det vill sig illa kan patienten rent av avlida innan denne kan få hjälp. När du söker akut vill du få rätt vård direkt. Du vill inte behöva vänta i flera timmar och även som anhörig kan det vara svårt att se någon plågas av smärta, svårighet att andas med mera. Även inom vårdcentralens arbete händer det att vården kommer för sent. Flera fall av cancer har till exempel hunnit sprida sig och blivit livshotande på grund av att vården inte haft personal. Genom att hyra in sjuksköterskor eller läkare hade många fall kunnat undvikas helt och hållet.