Bemanning av läkare livsviktig

Personalbristen i vården är den allra största bromsklossen för att få vård i Sverige idag. Allt fler slår larm och orosanmälningarna ökar angående bristen på bemanning. Bland landets landsting arbetar man på olika sätt för att lösa problematiken. Att hyra in läkare blir allt vanligare och många upplever att stressen bland den fasta personalen minskar när fler kan hyras in. Genom att fler är på plats och finns tillgängliga minskar pressen för de anställda. 

Idag är ett stort dilemma för många sjukhus bemanning av läkare. Många hyr in läkare via bemanningsföretag vilket många upplever minskar stressnivåerna hos den fasta personalen. Mycket tyder nämligen på att personalbristen i sig genererar mer personalbrist. En positiv kurva uppåt skulle med andra ord kulminera och göra vården till en attraktiv arbetsplats igen. Det skulle också kunna minska det ökade patienttrycket som just nu råder på sjukhusen, eftersom många får stänga ner sina avdelningar till en följd av personalbristen. En helt ohållbar situation med andra ord.

Pressad situation på sjukhusen

Det är många läkare och annan personal i vården som slår larm om pesonalbristen på deras arbetsplatser. Man menar att de två stora konsekvenserna av bristen skapar ännu mer personalbrist – och långa väntetider bland patienterna. Folk upplever ett försämrat förtroende i vården som inte kan säkerställa att man får den hjälp man behöver i tid. Det är inte heller alltid rätt kompetens finns på rätt plats, och därför är skräddarsydda bemanningsärenden ett av de bästa sätten att lösa problemet på.

Var vänlig återkom imorgon” är en allt vanligare fras även på akutmottagningarna. Överläkarna på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg larmar och deras kollegor i Stockholm tycks inte heller se något ljus i tunneln. Den pressade situationen på våra sjuhus idag bidrar till en mycket otrygg arbetsmiljö, och fler behöver skräddarsy sina bemanningslösningar. Det är både akuten, förlossningen och kärlkirurgin som larmar om personalbristen. Patienttrycket ökar i storstadsområderna och på landsbygden stängs klinikerna och sjukhusen ner. Att på allvar ta tag i situationen är både en sak för politiken, men också för näringslivet.